Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer

2004 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde görev yapmakta ve İngilizce İşletme Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Aynı dönemde Nihad Sayâr Eğitim Vakfı’nda muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve aynı anabilim dalında Uluslararası Denetim Standartları’na Göre Türkiye’de Kobi Denetimi ve Karşılaşılabilecek Zorluklar üzerine Bir Araştırma adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Denetim, uluslararası denetim standartları, muhasebe meslek etiği, hile ve iç kontrol alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 2020 yılında doçent olmuştur. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Biçer, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.