MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİHAD SAYAR EĞİTİM VAKFI


Ord. Prof. Dr. Nihad SAYAR tarafından 14.05.1970 tarihinde Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı adıyla kurulmuştur. Vakfın diğer kurucuları Prof. Fikret ÖCAL, Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN, Prof. Dr. Mehmet YAZICI ve Prof. Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ’tur. Vakfın geçmişi, 1945 yılında kurulmuş olan Öğrenci Yayın ve Yardım Bürosu’na dayanmakta olup bu büronun malvarlığı vakfa devredilerek vakfın kuruluş malvarlığını oluşturmuştur. Vakıf kâr amacı gütmeyen bir kurum olup, temel kuruluş amacı yüksek öğretim öğrencilerinin ihtiyacı olan bilimsel yayınları çıkartmak, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yardımda bulunmaktır.


Vakıf 1992 yılında Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı adını almıştır.

Vakfın amaçları, Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarında;

  • Öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerini ilgilendiren konularda yayın yapmak, yapılan yayınları desteklemek,
  • Yardıma muhtaç öğrencilere eğitim ve öğretimle ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burs vermek,
  • Yardıma muhtaç personele sosyal ve sağlıkla ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
  • Kurumların bütçelerinden ödenek yokluğu veya yetersizliği nedeniyle ödenmesi mümkün olmayan masrafları karşılamak, bunlara katkıda bulunmaktır.

  • Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için bu amaçlara yönelmiş her türlü faaliyetlerde bulunur. Vakıf gelirleri ve alınan bağışlar ile beraber alınan şartlı bağışlar da vakıf amaçlarına ulaşılmasında kaynak olarak kullanılmaktadır.

    2020 yılında 50. Kuruluş yılını kutlayan M.Ü.Nihad Sayar Eğitim Vakfı, vakıf varlıklarından elde edilen gelirler ile vakıf Genel Kurulu kararları doğrultusunda hareket ederek Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne, Diğer Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara, öğrencilere ve personele çeşitli desteklerde bulunmaya devam etmektedir.