Ayça AKARÇAY ÖĞÜZ (Doç. Dr.)

1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, 2000 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamış ve aynı bilim dalında 2017 yılında doktora derecesini almıştır. 2017 yılında Doçent ünvanını alarak muhasebe ve denetim alanlarında kitap, ulusal/uluslararası kitap bölümleri, ulusal/uluslararası konferanslarda bildirileri, ulusal/uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.