Dr. Öğrt. Üyesi Emrah KELEŞ

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat programında tamamlamıştır. 2015 (Aralık) yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman doktora programında “Yatırımcı duyarlılığı aracılığıyla hisse senedi getirileri tahmini” adlı teziyle doktor ünvanını almıştır. Daha önce özel sektörde danışmanlık ve inovasyon yönetimi alanlarında deneyimi olan Keleş, 2012 yılından beri Marmara Üniversitesinde görev yapmaktadır.

2015 yılında Tübitak bursiyeri olarak Dortmund Teknik Üniversitesi (Almanya)’nde misafir araştırmacı ve 2020-21 yılları arasında WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi (Avusturya)’da yine Tübitak bursiyeri ve doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarda bulunmuştur. Finans alanında çalışmalarına devam etmektedir.