Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş

1946 Trabzon doğumludur. 1957 ‘de Trabzon Kurtuluş İlkokulunu, 1963’de Trabzon Ticaret Lisesini bitirmiştir. 1967 Haziranında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Maliye Muhasebe Şubesinden derece ile mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben aynı kurumda “Muhasebe Kürsüsü” ne asistan olarak atanmıştır. 1972’de aynı kurumda doktorasını tamamlamıştır. 1978’de Doçent unvanını almıştır.

1988 yılında YÖK’te profesörlüğe yükseltilmiştir. Marmara Üniversitesinde İİBF’nde kadroya atanmıştır. Marmara Üniversitesinde, Bölüm Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, İİBF Dekanı, Rektör Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.

1978’de, Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi kurucu üyesi olmuş, 4,5 yıl başkan yardımcısı görevi yürütmüş, bu sürede dersler vermiştir.

2001 yılında emekli olmuş ve İstanbul Ticaret Üniversitesine geçmiştir. Bu kurumda da, Bölüm Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Rektör Yardımcısı, Vekil Rektör olarak görevlerde bulunmuştur.

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesidir, bir dönem başkanlığını yapmıştır.
Üniversite öğrencilik yılları dahil, uzun yıllar piyasada muhasebeci olarak çalışmıştır. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. Aktif Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır. KGK Denetçisi olarak ruhsat almıştır.

Çeşitli vakıflarda, kurucu üye olmuştur. Halen çeşitli vakıflarda yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi, danışma kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte, sosyal sorumluluk projelerine katkılarda bulunmaktadır.

Çok sayıda kitabı ve diğer bilimsel eserleri vardır. Başka üniversitelerde öğretim üyesi olarak muhasebe dersleri vermiştir.

Halen İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğretim üyesidir.
Evli, 1 kız çocuğu ve 2 torun sahibidir.