Prof. Dr. Ayten ÇETİN

1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, 1995 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamış ve aynı bilim dalında 2003 yılında doktora derecesini almıştır.

2009 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör ünvanını alarak muhasebe ve denetim alanlarında kitap, ulusal/uluslararası kitap bölümleri, ulusal/uluslararası konferanslarda bildirileri, ulusal/uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.