Prof. Dr. Cemal İBİŞ

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1986 yılında mezun olduktan sonra aynı Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora’sını tamamladı.

İngiltere’de 1 yıl alanında araştırma yapmak üzere bulundu. ABD’nde UNCW’da misafir öğretim üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli devlet, vakıf üniversitelerinde Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler verdi, projeler ve tezler yönetti. Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim konularında yayınlanmış çok sayıda eseri vardır.

Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Rektör Danışmanlığı görevlerinden sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan emekli oldu.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi’nde 2017-2021 yıllarında önce Rektör yardımcılığı ve sonra Rektörlük yaptı.

TÜRMOB, İSMMMO, İYMMO’larda ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki projelerde çalıştı. 2013 yılında İSMMMO tarafından Yılın Bilim İnsanı seçildi. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir. İşletme, muhasebe, finansman, vergi konularında akademik ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.