Prof. Dr. Doğan ARGUN

Prof. Dr. Doğan ARGUN, 1960 yılında Elazığ’da doğmuş, lise eğitimini Kabataş Ticaret Lisesi’nde, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.’de bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 1991 yılında Doktor, 1998 yılında Doçent, 2004 yılında da profesör olmuştur. Argun, halen İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

Doğan Argun’un “Sermaye Piyasası Aracı Kurumları’nda Etkin Raporlamaya Yönelik Muhasebe Organizasyonu” adlı doktora tezi, “Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Muhasebesi”, “Şirketler Muhasebesi”, “İç Denetim: Türk İşletmelerinde Bir Uygulama (Argun – Ataman)”, “Tekdüzen Hesap Planına Göre Açılıştan Kapanışa Bir Muhasebe Uygulaması (Sümer – Kutlan – Argun)”, “Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Muhasebe Organizasyonu”, “Envanter ve Finansal Tablolar (Argun – Pamukçu – Eroğlu) adlı kitapları ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri