Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU

1969 Çorlu doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini 1992 yılında, Doktora öğrenimini de 1997 yılında tamamlamıştır. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış olup, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını almıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde görevine devam etmektedir. Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarını da taşımaktadır. 1993 yılından bu yana Nihad Sayar Eğitim Vakfında Yönetim Kurulu ile Mali İşler ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.