Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU

1955 yılında doğan Rüstem Hacırüstemoğlu ilk, orta, lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek lisansını (MBA), 1983 yılında Marmara Üniversitesi’nden İşletme Doktoru, 1985 yılında Yrd. Doç. Dr., 1988 yılında Doç. Dr., 1994 yılında ise Prof. Dr. unvanlarını almıştır. İlk Akademik kariyerine başladığı Marmara Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 5 yıl Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2002 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İİB Fakültesinde göreve başlayan Hacırüstemoğlu, 2004-2006 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Cost Accounting derslerini vermiştir.

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Finansal Bilgiler, Muhasebe Denetimi, Uluslararası Finansal Raporlama konularında 20’ye yakın kitabı yayınlanan Hacırüstemoğlu’nun ayrıca yukarıdaki konularla ilgili çok sayıda makale ve tebliği vardır.

Hacırüstemoğlu, TC Ulaştırma Bakanlığında 5 yıl Bakanlık danışmanlığı, ayrıca 1994’den itibaren 5 yıl süreyle TC Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB’da Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik Sınav komisyon üyeliği, TC Maliye Bakanlığı’nda 2003 yılında Enflasyon muhasebesi taslağı hazırlama komisyon üyeliği, TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu), Halen KGK (Kamu Gözetimi Kurumu), Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliği yapmıştır. Hacırüstemoğlu 03.02.2017 tarihinden itibaren TC Maliye Bakanlığı Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebesi Maki Müşavirlik Komisyon Üyeliğine atanmıştır.